Όροι χρήσης του αγώνα και εγγραφή

[powr-countdown-timer]

Γενικοί Όροι:

1. Στον αγώνα Δρόμου μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2000) ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied runners). Άτομα από 15 έως 18 ετών θα υπογράφουν Υπεύθυνη δήλωση που θα φέρει την υπογραφή του γονέα/κηδεμόνα

2. Θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής περιορισμένου αριθμού αθλητών το αργότερο μέχρι τις 08:15πμ. Ο Σύλλογος και η διοργάνωση δε θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση εξάντλησης των θέσεων.

3. Το κόστος συμμετοχής στο αγώνισμα των 10 χιλιομέτρων είναι 5€.

4. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση «1ος Αγώνας Δροσοπηγής» γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.

5. Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.

6. Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.

7. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.

8. Η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στη ιστοσελίδα της drosopigis-attikis.com ή του αγώνα.

9. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα.

10. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.

11. Κατά την αποστολή της φόρμας, θεωρείται ΔΕΔΟΜΕΝΟ ότι συμφωνείτε με τους άνωθεν και τους κάτωθεν όρους, ότι τους έχετε διαβάσει και τους έχετε κατανοήσει πλήρως.

12. Σε περίπτωση που καταθέσετε χρήματα και δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, ΔΕΝ γίνεται επιστροφή χρημάτων

13. Σε περίπτωση που κάνετε κατάθεση και δεν έχετε συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής σας, η διοργάνωση ΔΕΝ είναι υποχρεωμένη να παρέχει αριθμό συμμετοχής στον καταθέτη

14. Η διοργάνωση δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας των προσωπικών σας αντικειμένων

15. Η διοργάνωση δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη μεταφορά των αθλητών με το πούλμαν της διοργάνωσης

16. Άτομα που δεν έχουν κάνει εγγραφή στον αγώνα, δε δικαιούνται δωρεάν μεταφορά

17. Σε περίπτωση που οι αθλητές δεν είναι στη προκαθορισμένη ώρα, δεν είναι η διοργάνωση καθώς και το όχημα μεταφοράς υποχρεωμένοι να περιμένουν τον αθλητή

 

Όροι και διαδικασία Εγγραφής:

1. Η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης «1ος Αγώνας Δροσοπηγής» έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να κλείσουν τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.

2. Η εγγραφή θα πρέπει να καταβληθεί ΕΩΣ και τη Παρασκευή 25/5/2018. Σε περίπτωση που δε προλάβετε να κάνετε κατάθεση, μπορείτε να εξοφίσετε τη πληρωμή σας στη γραμματεία την ημέρα του αγώνα

3. Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται στον λογαριασμό ΑΡ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 893/00851-16 της Εθνικής Τράπεζας.

4. Στην αιτιολογία του καταθετηρίου θα πρέπει να αναγράφετε σύντομα το όνομά σας, το επώνυμό σας ΚΑΙ τη συμβολοσειρά "10ΧΛΜ". Παράδειγα Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 10ΧΛΜ

5. Τα έξοδα της συναλλαγής από διαφορετική τράπεζα, βαραίνουν τον καταθέτη, δηλαδή Επιβάρυνση εξόδων OUR. Η διοργάνωση δεν θα παρέχει αριθμό σε όσους έχουν δεν έχουν καταθέσει το καθαρό ποσό των 5€ συν τα έξοδα της συναλλαγής.

6. Είστε ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να στείλετε το καταθετήριο στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. αναγράφοντας στο θέμα την αιτιολογία του παραδείγματος 4. και στο μήνυμα να γράφετε το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και το αγώνισμα των αθλητών που θα λάβουν μέρος, σε περίπτωση που καταθέσετε χρήματα για περισσότερους από έναν αθλητές. Σε κάθε άλλη περίπτωση το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης  και το αγώνισμα του αθλητή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

7. Το καταθετήριο μπορεί να έχει τη μορφή *.PDF, *.JPEG, *.JPG, *PNG κ.α. . Δηλαδή τη μορφή δικτυακού εγγράφου (PDF) ή μορφή εικόνας/φωτογραφίας

8. Σε περίπτωση λάθους email ή θέλετε να συμπληρώσετε στοιχεία, θα ξεκινάτε το θέμα του email με: "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ" και τα υπόλοιπα στοιχεία που θέλετε να συμπληρώσετε ή να διορθώσετε + το αποδεικτικό της κατάθεσης.

9. Σε περίπτωση που ΔΕΝ ακολουθήσετε την άνωθεν διαδικασία εγγραφής, ο Σύλλογος και η Οργανωτική Επιτροπή δε φέρει καμία ευθύνη για την αποτυχία της εγγραφής σας. Παρακαλούμε στην ορθή τήριση της διαδικασίας.

10. Όλοι υποχρεούνται να έχουν το αποδεικτικό της κατάθεσης την ημέρα του αγώνα

 

Στοιχεία λογαριασμού:

 IBAN: GR9301108930000089300185116

 ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 89300185116

 Δικαιούχος: Εξωραϊστικός Σύλλογος "Δροσοπηγή"

 

 

Για να προχωρήσετε στον σύνδεσμο της φόρμας εγγραφής του αγώνα, πατήστε εδώ